בית י-יב

מערכת שעות י-יב תש"פ
חוזרים לבית הספר - היום שאחרי הקורונה