קבלת מורים

"הדרך הנכונה לחנך בני-אדם היא להיות להם לדוגמא" (אלברט אינשטיין)

"לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך" (יאנוש קורצ'אק)

תהליך קבלת אנשי צוות לבית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב במודיעין

תהליך קבלת אנשי הצוות לבית ספרנו ייחודי ושונה באופן מהותי מתהליך קבלה למוסדות חינוך אחרים.

תהליך הקבלה מתבצע על ידי ועדת קבלת מורים, שנבחרה בבחירות הדמוקרטיות של בית הספר.

בוועדה חברים ילדים, הורים, ואנשי צוות.

מטרת תהליך הקבלה כפולה : מצד אחד, לעזור לנו להכיר את האנשים המעוניינים להצטרף לצוות בית הספר ולבחון את מידת התאמתם לצרכי הקהילה. מצד שני, לעזור למועמדים להכיר את המערכת הדמוקרטית ולבחון את מידת מוכנותם ורצונם להשתלב בתוך מסגרת מיוחדת זו.

שלבי תהליך הקבלה:

1. קורות חיים: מועמדים לאנשי צוות בבית הספר ישלחו קורות חיים, תמונה עדכנית ו"אני מאמין חינוכי" למזכירות בית הספר, במייל לכתובת: jobs2011@democrati.co.il

2. ביקור וירטואלי: מזכירת בית הספר תפנה את המועמדים לאתר האינטרנט של ביה"ס, בו ניתן ללמוד על תהליך הקבלה. באתר ניתן גם להתרשם מחיי בית הספר. מומלץ לקרוא את חוקת בית הספר על מנת להעמיק את ההכרות איתנו.

3. ביקור בבית הספר: הוועדה לקבלת מורים תמיין את קורות החיים ותזמן את המועמדים המתאימים לביקור בבית הספר. יש להדגיש שהמיון ייעשה לפי קריטריונים ברורים כמענה לצרכים של בית הספר ואין בו כדי לחוות דעה שיפוטית על מי מהמועמדים. הביקור יועבר על ידי נציגי הוועדה, ויכלול הסבר על האידיאולוגיה של החינוך הדמוקרטי ועל תפקידם המיוחד של אנשי הצוות בבית הספר הדמוקרטי, מענה על שאלות המועמדים, סיור מודרך בבית הספר, ופגישה עם המנהלת. בסוף הביקור המועמדים יתבקשו לענות על שאלון קצר.

4. ראיון אישי: המועמדים שימצאו מתאימים יזומנו לוועדת קבלה. הוועדה תתקיים בבית הספר בשעות הלימודים, ועיקרה ראיון אישי עם נציגי הוועדה לקבלת מורים.

5. יום התנסות: מועמדים שיעברו את הראיון האישי וימצאו מתאימים, יוזמנו ליום התנסות בבית הספר על מנת לחוות את חיי היום-יום בבית הספר ולהתנסות כאנשי צוות. יום זה יכלול:

- ליווי – כל מועמד ילווה על ידי איש צוות, אשר ישמש כתובת לכל שאלה ועניין ביום ההתנסות.

- ראיון מקצועי – המועמד יקיים שיחה עם איש מקצוע בהתאם לתפקיד אותו הוא מיועד למלא (מורה מקצועי ילווה על ידי מורה המלמד מקצוע זה בביה"ס, מועמד לעבודה כחונך ילווה על ידי חונך בביה"ס, ומועמדים לעבודה בגיל הרך ילוו על ידי אנשי צוות העובדים בגילים אלו).

- העברת פעילות – המועמדים יתבקשו להעביר שתי פעילויות מובנות שהוכנו מראש (בתיאום עם המלווה).

- צפייה – המועמדים יוזמנו לצפות בפעילויות מובנות בביה"ס, שיועברו על ידי אנשי צוות נוכחיים (שיעור, סדנא בבתים וכד'), וכן להשתתף כצופים באירועים הקשורים בחיים הדמוקרטיים בביה"ס (פעילות של ועדות, דיון בפרלמנט וכו').

- הדרכת תלמידים - בעשרים ל.. (ה"הפסקה הגדולה" שלנו) יתלוו למועמדים תלמידים, שיכירו למועמדים את בית הספר מנקודת מבטם.

- שיחת סיכום - בסוף היום תתקיים שיחת סיכום בנוכחות המועמד ואיש הצוות המלווה.

6. קבלה: הועדה לקבלת מורים תרכז את כל הנתונים לגבי המועמדים ותשמור עליהם בסודיות. לאחר סיכום והערכה יוחלט מי מהמועמדים מתקבל כאיש צוות. מכתב קבלה ישלח למועמד. יש לציין שבכל שלב בתהליך המועמדים יקבלו הודעה בכתב על אי-התאמתם או על התאמתם ומעבר לשלב הבא.

ברצוננו להדגיש שנעשים מאמצים מקצועיים לקצר את משך הזמן לקבלת תשובות.

אנחנו מודים לכם על פנייתכם, ונשמח לענות על שאלותיכם.

בברכה

ועדת קבלת מורים