סדר יום

סדר היום בבית הספר ומערכת השעות

בית הספר פתוח משעה 07:00 בבוקר ועד 16:30 אחרי הצהריים.

בימי שישי ביה"ס נפתח בשעה 07:30, ומסתיים בשעה 12:00 ואין צהרון.

זמני הפעילות הם בין 08:00 ל- 13:15.

ישנם מרכזים המתקיימים עד השעה 16:15 (רק תלמידים הלומדים במרכזים אלה יכולים לשהות בשטח ביה"ס).

הצהרון פועל בין השעות 13:15 ל- 16:30 ובחופשות מ- 07:30 ועד 16:30 ומופעל על-ידי צוות הצהרון (מבין מורי בית הספר). במסגרת הצהרון תוגש ארוחה חמה.

מערכת השיעורים:

ימים א'-ה' יום שישי

08:00-08:10 בוקר טוב חונך 08:00-08:10 בוקר טוב חונך

08:10-09:00 מרכזים 1 08:10-08:55 1שעת ועדות

09:00-9:45 מרכזים 2 09:10-10:00 2 מרכזים

9:50-10:35 מרכזים 3 10:10-11:00 3מרכזים

10:40-11:25 עשרים ל- 10:40-11:30 4 מרכזים

11:25-12:00 מרכזים 4 11:30-12:15 5קבלת שבת

12:25-13:10 מרכזים 5

13:10-13:15 להתראות חונך

13:15-14:00 מרכזים 6

14:00-14:45 מרכזים 7

14:45-15:30 מרכזים 8

15:30-16:15 מרכזים 9

מועדי פעילות ועדות : יום שישי, שעה ראשונה (וועדות משמעת בימים א'-ה' בשעה 11:00)

מועד פעילות הפרלמנט : יום שלישי שעה שלישית