ריכוז חברתי

רכזת חברתית - מזל אגמי

הנישה החברתית היא אחד המקומות בביה"ס בהם שואבים ילדים תחושת שייכות מצמיחה.

מסגרות הפעילות שמובילות עשייה בתחום הן הבתים והועדות.

בתים –

הבית הוא מרחב פיזי שמטרתו לספק לילד מקום של עשייה ושהות בטוחים.

בביה"ס חמישה בתים בתווך הגילאים א' – יב. כל ילד שייך לבית אשר מובל על-ידי צוות ושעליו אחראית חונכת הבית.

בשנה שעברה התקיימה פעילות ממוקדת בתחום מבנה הבתים – בדיקתו והתאמתו לצרכינו כיום.

השנה נמשיך את התהליך בו התחלנו בשנה שעברה, תוך יישום המבנה החדש הכולל בין היתר, התמקדות צוותי הבתים בליווי הילדים והתאמת פרויקטים לקבוצות הילדים השונות.

ועדות –

הועדות הן הגוף המבצע של ביה"ס; קבוצות פעילות על פי נושאים המופעלות ע"י ילדים, הורים ואנשי צוות. חברי הועדות נבחרים בבחירות המתקיימות בתחילת שנת הלימודים.

נלווה את הועדות מהשלב המקדים לבחירות ולאורך השנה, כך שימשיכו להתבסס ולהוות ציר מרכזי לעשייה משמעותית ורלוונטית של ילדים.

השנה נבדוק ונגדיר את תחומי העשייה החשובים לשנה זו ואת הדרכים היעילות להשגת מטרותיהם.

כל מי שמעוניין להציע, להאיר, לשאול או לפעול, מוזמן לפנות אלי.


מזל

רכזת חברתית.