הגיל הרך

הגיל הרך

כשאנחנו אומרים ה"גיל הרך" אנחנו מתכוונים לגני הילדים ולמסגרת הצהרון בבית –הספר.

אנו שואפים ופועלים שגני הילדים בבית הספר יהיו מקום של ביטחון ואהבה לילדים

ולהוריהם, מקום שיאפשר גדילה וצמיחה משמעותיים ברוח החינוך הדמוקרטי.

שמות הגנים בביה"ס מיוחדים במינם וכמו מסמנים את המיוחד בגנים שלנו.

בכל גן שני חונכי הגיל הרך + חונכת משלימה.

גן דמוקרטוש וגן דמורצ'יק - שני גנים בבית הספר

בבית הספר צהרון - 5 ימים בשבוע - בהתאמה ללוח החופשות בגני הילדים ובמערכת החינוך

עבודת החונכות בגיל הרך כוללת את: ארגון הסביבה החינוכית, הבניית תוכנית לימודים

.ומתן מענה לצרכים השונים