הבתים

בית סבבה ג-ד

בית י-יב

בית קשת א-ב

בית ז-ח-ט

שני גנים וחמישה בתים

הבית הלבן ה-ו

דמוקרטוש - טרום חובה

דמוקרצ'יק - גן חובה