רכז למידה בחטיבה העליונה

מטרת תפקיד רכז הלמידה בחטיבה העליונה בהתאם לתוכנית הבית ספרית היא לרכז ולטייב את מגוון אפשרויות הלמידה בחטיבה העליונה בבית הספר כהמשך טבעי לרוח ביה"ס הדמוקרטי, במקביל להתחייבות לעמידה בדרישות מבחני הבגרות.

רכז למידה בחטיבה העליונה עובד בשיתוף פעולה עם רכזת הלמידה של ביה"ס ומהווה כתובת לתלמידים, הורים ומורים המלמדים בחטיבה העליונה במסלולי הלמידה השונים.

בתוכנית העבודה

(א) ארגון וניהול מסלול הלימודים לבגרות. לווי כל הנושאים הכרוכים בהכנה ובביצוע מבחני הבגרות. במיוחד במגמות חדשות, קשר עם מגמות חוץ ואחריות על לוח אירועים שנתי מול לוחות זמנים של למידה.

(ב) טיפול באישור וביצוע התאמות לליקוי למידה ברמות השונות.

(ג) הגברת האחריות לבחירות השונות בתהליך הלימודי.