דרכי הערכה למסיימי בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב

בסופו של המסע הלימודי של החטיבה העליונה קיימות מספר דרכים לשקף ולהעריך את הלמידה של בוגרי בית הספר. גם כאן, חלק מדרכי ההערכה הן חלק ממערכת החינוך של מדינת ישראל וחלק הן תוספות שלנו.

כל דרך כזאת באה לתת זווית נוספת להשקעה בתחומים השונים.

תעודת סיום י"ב1.

מסמך המעיד על סיום כיתה י"ב במערכת החינוך הישראלית

תעודת הבגרות -

א) צד ימין של התעודה

יחידות הלימוד והציונים של מקצועות החובה של משרד החינוך והמקצועות המורחבים.

ב) צד שמאל של התעודה

יחידות הלימוד והציונים של המקצועות הבית ספריים שנלמדו בכיתות י-יב.

חשוב לציין - קבלת תעודת בגרות של מדינת ישראל אינה אוטומטית והיא תלויה בזכאות לתעודה של כל אחד מצדדיה.

3. תעודת בוגר בית ספר דמוקרטי -

תעודה הבאה לשקף את כלל הלמידה של הבוגר לאורך שנותיו בחטיבה העליונה - מרכזי לימוד, ועדות, למידה משמעותית שלא ניתן לכמת בציון וכיוצא בזה. בתעודה זאת אנשי הצוות השונים שנפגשו עם הבוגר כותבים משוב מילולי המשקף את הלמידה שלו בתחומם, כפי שהם חוו אותה.