למידה לתעודת בגרות

מסלול הלימודים לקראת תעודת בגרות מציע, לתלמידים המעוניינים בכך, מרכזי הכנה למבחני הבגרות

בכל מקצועות החובה ומגוון מקצועות בחירה. עמידה בדרישות של משרד החינוך תקנה לבוגר/ת

תעודת בגרות של מדינת ישראל.


א. לימוד קבוצתי במרכז: המשתתפים מתחייבים לתרום כל אחד את חלקו לתהליך הכנה

מוצלח למבחן במקצוע שבו מתמחה המרכז. *המורה* מתחייב מקצועית לתת לתלמידים את

הכלים להצליח במבחן. * התלמידים* מתחייבים לעמוד בדרישות המרכז. לדוגמא:

נוכחות, הכנת עבודות, עמידה בזמנים, הגשת עבודות ומבחנים וכדומה.

ב. לימוד עצמאי: תלמיד הבוחר בכך, ילמד לבחינה באופן עצמאי בתנאיי חוזה

אישי שיבנה יחד עם המורה המלווה והחונך.

כל תלמיד המעוניין לקחת על עצמו את המחויבות הכרוכה בכך, יכול להצטרף למסלול מסע ההכנה

לקראת מבחן הבגרות. ניתן לגשת למבחן בגרות בביה"ס במסגרת אחת האפשרויות הבאות:

1. לימוד קבוצתי במרכז -

המשתתפים מתחייבים לתרום כל אחד את חלקו לתהליך הכנה

מוצלח למבחן במקצוע שבו מתמחה המרכז. המורה מתחייב מקצועית לתת לתלמידים את

הכלים להצליח במבחן. התלמידים מתחייבים לעמוד בדרישות המרכז השונות כמו: נוכחות, הכנת עבודות,

עמידה בזמנים, הגשת עבודות ומבחנים וכיו"ב.


2. לימוד עצמאי -

תלמיד הבוחר בכך, ילמד לבחינה באופן עצמאי בתנאיי חוזה אישי שיבנה יחד עם המורה המלווה והחונך.

יחד עם זאת, קיימים שני יוצאים מהכלל שבהם אין אפשרות ללמידה עצמאית:

(א) במקצועות של חמש יחידות לימוד יש בדרך כלל חלק הכולל ציון של המורה על עבודה בכיתה -

בחלקים של מקצועות אלה אין אפשרות ללמידה עצמאית.

(ב) לקבלת התאמות בדרכי הבחנות לתלמידים לקויי למידה יש צורך בלמידה מסודרת במרכז. גם כאן, אין אפשרות לקבל את ההתאמות האלה בלמידה עצמאית.