מפגשי תמיכה ועזרה

תמיכה ועזרה

מטרת השביל הזה היא לסייע לכל אחד מהפוסעים בו להשיג את המטרות שהציב לעצמו דרך הלמידה

מעבר לסיוע הקיים בכל גילאי בית הספר כמו חונכות אישית, ובית מכיל בלמידה בחטיבה העליונה מוצע ללומדים גם

1. מפגשי קבוצה הנקראים גם מפגשי מסע,

לליווי ותמיכה בכל אחד מחברי הקבוצה בדרך להשגת המטרות שהוא הציב לעצמו כמו גם מחשבה והגשמה של פרויקטים קבוצתיים

2. מרכזי תמיכה בלמידה -

מפגשים הבאים לתמוך במיומנויות למידה - מרחבי מיומנויות למידה ושעות תגבור של מקצועות שונים.