למידה בחטיבה עליונה

יוצאים למסע

המסע הוא שמה של תכנית הלמידה בחטיבה העליונה, ברוח ביה"ס הדמוקרטי ע”ש נדב במודיעין.

המסע הזה מתחיל בכיתה ט' והוא מהווה העצמה ומיקוד של כל התכנים שהועברו לכם בכל שנותיכם בבית הספר.

זהו מסע השונה מכל מסע אחר שהכרתם עד כה. זהו מסע של למידה של כל אחד על עצמו, על רצונותיו וחלומותיו, על יכולותיו ועל חולשותיו. מסע של כל אחד מתלמידי התיכון אל מקומו כבוגר, בקבוצת השווים שלו, ובחברה שבה הוא חי.

המסע מציע שלושה שבילים לצועדים בו, כשהבחירה באחד מהם לא מונעת בחירה באחר. אפשר ומומלץ להתנסות בשלושתם:

1. למידה בעקבות הלב.

2. למידה המובילה לתעודת בגרות.

3. מפגשי תמיכה ועזרה.

מסלול הלמידה של כל אחד ואחת מושפע מתחומי עניין, מחלומות וממטרות שאותן רוצים להשיג.

הבחירה האם לחפש תחום מעניין ללמידה ולמחקר, ליזום פרויקט שיכול לעזור לזולת,

ו/או להצטרף למסלול הלימודים לבגרות, מלאה או חלקית, מושפעת מתשובות לשאלות

כמו: למה אני רוצה ללמוד? איך אעשה זאת? איך אעריך את הלמידה שלי? וכמה כוחות

אני מוכן להשקיע?

...ההתמודדות עם שאלות אלה ואחרות היא ליבו של המסע. אז צאו לדרך, ליצור ולגלות את המסע שלכם