למידה בדמוקרטי

?מהי למידה בבית הספר שלנו

- למידה היא

אתגרים ואילוצים; בחירה וביטוי עצמי; גיוון וגדילה; דיאלוג ודוגמא אישית; התבוננות, התמודדות והתלבטות; ויתור וויכוח; זכויות וזהות עצמית; חובות וחיוכים; טבעיות וטעם אישי; יצירתיות ויציבות; כלים וכשרון; להתחיל, להמשיך; מצויינות ומיומנויות; נורמות ונסיון; סבלנות וסלילת דרך; עצמאות ועקשנות; פתרונות פשוטים; ציפיות; קסם, קרבה וקשר; רצונות ורב גילאיות; שינוי ושיתוף פעולה; תמיהה ותקווה

-וגם

...מילים, מספרים, צבעים, צורות, צליל, תנועה, טיול, חוויות, התנסויות, ניסויים, מבחנים, חוץ, פנים, שיח, מחשבה, מפגש, יוזמה

-וגם

...כל רשימת המרכזים הכתובים במערכת, כל מפגש חונכות, כל פעילות עם חברים, כל שעת בית, עבודה בועדה

וגם וגם וגם...

בבית הספר שלנו אנחנו מנסים להרחיב את מושג הלמידה מעבר למושגים המקובלים. מאמינים, באמת, בזכות ובאפשרות של כל תלמיד לגלות איזה לומד הוא, מה חשוב לו ללמוד, איך נוח לו ללמוד, ואיך אפשר ללמוד גם כשלא נוח. מאמינים, באמת, ביכולת של מורים שונים ללמד בדרכים שונות, להביא את עצמם במפגש עם התלמידים וכך לאפשר למידה בעלת משמעות, עם בסיס אמיתי, בסיס של קשר, עניין אמיתי ודיאלוג. מטרה זו שלנו מציבה בפנינו כל העת שאלות והתחבטויות רבות באשר לאופן בה מוציאים אותה מן הכוח אל הפועל, כאשר כוחות שונים, רעיונות שונים וצרכים שונים משמשים בה בערבוביה

קשה יותר ללמוד בבית הספר שלנו. הבחירה מתעתעת ויוצרת תחושה של חופש, שמתקשר באופן אוטומטי לתחושה של קלילות. למעשה, החופש והבחירה טומנים בחובם אחריות רבה, מחייבים את הלומד למצוא בעצמו את הכוחות, את ההנעה הפנימית, את מקורות האנרגיה, להמשיך במסע הלמידה שבחר לעצמו. זהו תהליך מורכב, שפוגש כל אחד מהתלמידים באופן אחר ולובש פנים אחרות בתהליך הגדילה של כל ילד בבית הספר.

קשה יותר ללמד בבית הספר שלנו. הבחירה מתעתעת ויוצרת תחושה של מחוייבות, אבל נשכחת לעיתים העובדה שישנן סיבות שונות לבחירה, שלא קל לעמוד לאורך זמן בבחירה ובמשמעויותיה, שלא תמיד הבחירה היא מתוך רצון אמיתי או מתוך עניין. בית הספר שלנו שואל שאלות על מעמד המורה בכיתה, מציב אתגרים אחרים בתקשורת, בכלים ובדיאלוג מול התלמידים, שמעמיד אתגרים חדשים ושונים בפני המורים.

רכזת הלמידה מתבוננת בתמונה הכללית של הלמידה בבית הספר – במרכזי הלימוד בעיקר – להציע תחומי דעת ומיומנויות, סגנונות ואופני למידה, שיענו על מירב הצרכים האפשריים; להוביל תהליך של למידה והתמקצעות של אנשי הצוות, בתחומי הדעת השונים, בהוראה ובחינוך דמוקרטי; וללוות מורים, חונכים, הורים ותלמידים במסע ההוראה והלמידה שלהם בבית הספר.

רכזות הלמידה עובדות בצמוד למנהל בית הספר ולצוות רכזי המקצועות, והן חלק מצוות בעלי התפקידים בבית הספר.

שנה נהדרת