הקרן לערבות הדדית

קהילה יקרה,

לאחרונה קיבלנו מספר פניות של משפחות מהקהילה שהציעו לתרום את מענק הקורונה הצפוי (כולו או חלקו) לטובת הקרן לערבות הדדית של בית הספר.

אנחנו מתרגשים ושמחים מהיוזמה, ולכן חשבנו ליידע את כולכם.


במידה ויש משפחות נוספות שרוצות לתמוך באלה מאיתנו שנקלעו לקשיים כלכליים, אפשר בשמחה לתרום לקרן.

המטרה המשותפת שלנו היא שכל חברי הקהילה ישארו יחד ושלא ניאלץ להיפרד מאף משפחה בגלל קושי כלכלי.


המעוניינים לתרום מוזמנים לעשות זאת בהעברה לחשבון בית הספר, בתוספת הערה: 'לקרן לערבות הדדית.'


פרטי החשבון:

בנק לאומי (10) סניף 680 חשבון 3229663.


המון תודה,

ועדת קהילה