חונכות בגיל הרך

רכזת הגיל הרך וא'-ב' – תמר קדם

תפקיד זה בא להבטיח שהגנים וכתות א'-ב'בביה"ס יהיו מקום של בטחון ואהבה לילדים ולהוריהם, שיאפשרו גדילה וצמיחה משמעותיים ברוח החינוך הדמוקרטי

התפקיד בא לתת מענה לאנשי הצוות של הגיל הרך , לילדים ולהוריהם בגיל הרך (דמוקרטוש , דמוקרצ'יק) בית קשת והצהרון

רכזת הגיל תלווה ותנחה את צוותי הגנים, צוות בית קשת והצהרון , תיתן מענה בתחום הגיל הרך לצוות מקבלי ההחלטות ותענה לפניות הורים

פניות הורים ייעשו דרך החונכים בגיל הרך ובבית קשת בשעות קבלה בבוקר או בימי שלישי מהצהריים

או בערב