צוות בית הספר

כתובות לפניות

רוני הרניק - מנהל 052-6335757 roni.harnik@democrati.co.il

מירב נירהוד - סגנית mayrav.nirhod@democrati.co.il 054-6600664

מירהלה שפירא - רכזת חונכות 052-8655368 miralle.shapira@democrati.co.il

תמר קדם - רכזת הגיל הרך 052-8602571 tamargk@democrati.co.il

לילך ישראל - רכזת חברתית 054-3091789 lilach.segev-israel@democrati.co.il

מיכל כהן יפה - רכזת למידה michal.j.cohen@democrati.co.il 054-7959517

יפעת אלפר - רכזת למידה 050-9705180 yfaat.alper@democrati.co.il

יפעת שפטס ויצמן - יועצת בית הספר 050-5708081 yifat.waizman@democrati.co.il

נציגי ועדת כספים:

שלומי עטס 054-2629779

חגי עידו 050-6207288


נציגות ועדת לומדים אחרת (פדגוגית):

רמון קופולביץ 054-5531752

נורית נחום-הורביץ 052-8870405

אופירה איינשטיין 054-4755058

מזכירות בית הספר

גלי עם שלם

עדי כהן

שרון אנטמן

אב הבית

ארז בן מלך

מנהל- רוני הרניק

סגנית - מירב נירהוד

רכזת חונכות - מירלה שפירא

רכזות למידה - מיכל כהן יפה, יפעת אלפר

רכזות חברתיות - לילך ישראל ומזל אגמי

רכזת הגיל הרך - תמר קדם

צוות החונכים - בדף החונכות. צוות המורים בדף למידה.