קצת עלינו

בית הספר והגנים מוכרים ורשמיים על ידי משרד החינוך

בבית הספר תלמידים מגיל 3 ועד כתה י"ב

בשנה הראשונה למדו 87 תלמידים בבית הספר והיום מעל 400

בית הספר פעל בתוך קרוואנים 11 שנים, שנה אחת במבנה חלופי ברעות ומשנת 2013 אנחנו במבנה הקבע שלנו

בית הספר הדמוקרטי על שם נדב נפתח ב-1.9.1999 . ה' באלול תשנ"ט - תשרי ה'תש"ס