למידה

-   למידה בבית הספר הדמוקרטי 

רכזי הלמידה הם חלק  מצוות בעלי התפקידים בבית הספר, צוות ניהול התחומים השונים בבית הספר

בבית הספר שלנו אנחנו מנסים להרחיב את מושג הלמידה מעבר למושגים המקובלים. מאמינים, באמת, בזכות ובאפשרות של כל תלמיד לגלות איזה לומד הוא, מה חשוב לו ללמוד, איך נוח לו ללמוד, ואיך אפשר ללמוד גם כשלא נוח. אנחנו מאמינים ביכולת של מורים שונים ללמד בדרכים שונות, מאמינים  בלמידה בעלת משמעות, המבוססת על קשר, עניין אמיתי ודיאלוג בין מבוגרים לצעירים. מטרה זו שלנו מציבה בפנינו כל העת

שאלות ואתגרים , התנסויות חדשות ולמידה מתמדת.  

במידה מסוימת קשה יותר ללמוד בבית הספר שלנו. הבחירה מתעתעת ויוצרת תחושה של חופש, שמתקשר באופן אוטומטי לתחושה של קלילות. למעשה, החופש והבחירה טומנים בחובם אחריות רבה, מחייבים את הלומד למצוא בעצמו את הכוחות, את ההנעה הפנימית, את מקורות האנרגיה, להמשיך במסע הלמידה שבחר לעצמו. זהו תהליך מורכב, שפוגש כל אחד מהתלמידים באופן אחר ולובש פנים אחרות בתהליך הגדילה

של כל ילד בבית הספר.  

גם ללמד בבית הספר שלנו מזמן אתגרים ייחודים . בית הספר שלנו שואל שאלות על מעמד המורה בכיתה, מציב אתגרים אחרים בתקשורת 

בכלים ובדיאלוג מול התלמידים, דורש מאיתנו להיבחר כל פעם מחדש על ידי הלומדים, ומחייב אותנו להיות רלוונטים.

תפקיד רכזי הלמידה הוא לבחון באופן מתמיד את התמונה הכללית של הלמידה בבית הספר – בלמידה הפורמלית במרכזים , להציע תחומי דעת ומיומנויות, סגנונות ואופני למידה, שיענו על מירב הצרכים האפשריים; להוביל תהליך של למידה והתמקצעות של אנשי הצוות, בתחומי הדעת

השונים, בהוראה ובחינוך דמוקרטי; וללוות מורים, חונכים, הורים ותלמידים במסע ההוראה והלמידה שלהם בבית הספר.

באופן רחב יותר , כיוון שלמידה בבית הספר שלנו היא גם  בחירה וביטוי עצמי; גיוון וגדילה; דיאלוג ודוגמא אישית; התבוננות, התמודדות והתלבטות; מצוינות ומיומנויות; נורמות וניסיון; סבלנות וסלילת דרך; עצמאות ועקשנות; פתרונות; ציפיות; קסם, קרבה וקשר; רב גילאיות; שיתוף פעולה ועוד, רכזי הלמידה עובדים בשיתוף פעולה עם כל שאר בעלי התפקידים בראייה כוללת של המעשה החינוכי המתרחש בבית הספר 

על כל גווניו. 

שתהייה שנה נהדרת.