קליטת משפחות 

לשאלות בכל עת ניתן לפנות לנציגות ועדת קליטת משפחות

דרך משרד ביה"ס, 08-9712051 או במייל klita@democrati.co.il

קליטת משפחות

הרישום לשנה"ל תשפ"ה נסגר ואנו מטפלים בכל הפונים.

במידה וישארו מקומות פנויים, נפתח סבב נוסף של קליטה בהמשך לכיתות הרלוונטיות. במידה ותרצו לקבל עדכון מאיתנו על פתיחת סבב נוסף, מוזמנים להשאיר פרטים כאן. אנחנו חוזרים רק אם רלוונטי.

 בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד. במקביל יש לבצע רישום דרך מנהל החינוך העירוני.

 בית הספר הדמוקרטי מאופיין באורח חיים ובצורת למידה ייחודיים.

מטרות תהליך הקליטה הן הצגת בית הספר בפניכם על מאפייניו ואופן התנהלותו; מענה על שאלותיכם; והכרות אתכם ועם ילדיכם לקראת הקליטה בבית הספר.

במקביל לפנייתכם אלינו, אנא הקפידו למלא בקשת העברה מסודרת באתר העירייה. פניות שלא יעברו דרך העירייה לא יטופלו. הבקשה אינה מהווה אישור סופי למעבר, אלא רק בקשה לתחילת תהליך משותף.  

הליך הקליטה כולל שישה שלבים:

1.     ביקור הכרות בבית הספר: בביקור ניתן הסבר ראשוני על בית הספר, ניתן מענה לשאלות כלליות ונערך סיור ברחבי בית הספר.  אנו ממליצים מאוד על נוכחות ילדים מגיל חט"ב ומעלה. 

2.     מפגש עם מנהל בית הספר: במפגש מתקיים הסבר מורחב ומעמיק יותר על מהות בית הספר בראייה מערכתית ואידיאולוגית, וניתן מענה לשאלות. נוכחות שני הורים חובה. המפגש לרוב אינו מתאים לילדים צעירים. 

3.     מילוי תיק אישי: משפחות המעוניינות להמשיך בתהליך ימלאו תיק פרטים אישיים ויחזירו אותו למזכירות בית הספר.  

4.     פגישת הכרות אישית עם ועדת קליטת משפחות:  זוהי הזדמנות להכרות אישית עם המשפחה וילדיה, לתיאום ציפיות ולמתן מענה על שאלות פרטניות. בפגישה נוכחים נציגים מועדת קליטת משפחות (איש צוות, הורה ותלמיד). מתבקשת נוכחות שני ההורים וילדים החל מגיל גן חובה. 

5.     הגרלה בנוכחות מבקר העירייה לקביעת סדר הכניסה לבית הספר: מאחר והביקוש לבית הספר גדול ועולה על מספר המקומות הפנויים, נערכת הגרלה בין הפונים, והם נקלטים לבית הספר על בסיס מקומם בהגרלה בהתאם למקומות הפנויים בכל שכבת גיל. על מנת למנוע עוגמת נפש, רק ילדים במקומות ריאליים להצטרפות לשנת הלימודים הבאה יוזמנו להתנסות (שלב 6). לשלב ההתנסות  מוזמנים מספר גדול יותר של ילדים מאשר המקומות הפנויים בפועל.

6.     ימי התנסות בבית הספר: בשלב זה מוזמן/ת התלמיד/ה לשהות מספר ימים בבית הספר בחברת בני גילו/ה, ולחוות את החיים והלמידה בבית הספר. מטרת ההתנסות הינה הדדית – הכרות של הילד/ה את בית הספר, והכרות של בית הספר את הילד. בכל מהלך השהות בבית הספר מלווים את הילד/ה מבוגרים מצוות בית הספר וילדים בני גילו/ה. לימי התנסות יוזמנו ילדים החל מגיל גן חובה (שעולים לכיתה א') ואילך. 

השיבוץ הסופי יימסר למשפחה על ידי עיריית מודיעין דרך האתר העירוני, במהלך חודש יוני.

משפחות שעברו תהליך קליטה מלא בשנת הלימודים הקודמת ולא נקלטו מפאת חוסר מקום מוזמנות לפנות, בתקופת הרישום בלבד, ישירות לכתובת המייל של ועדת קליטת משפחות, klita@democrati.co.il

אנו מאחלים לכם תהליך למידה פורה ומהנה ועומדים לרשותכם לאורך כל הדרך.

לשאלות בכל עת ניתן לפנות לנציגות ועדת קליטת משפחות:

דרך משרד ביה"ס, 08-9712051 או במייל klita@democrati.co.il 

בברכת דרך צלחה,

ועדת קליטת משפחות