רק לחברי קהילה רשומים

..............עדכונים .........עדכונים......

הרישום לשנה"ל תשפ"א נסגר. הרישום לשנה"ל תשפ"ב יפתח במהלך חודש ינואר 2021.

בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד

כתבה על רוני - כאן 11