בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב, מודיעין

יומן הדמוקרטי

רק לחברי קהילה רשומים

הרישום לשנה"ל תשפ"ה יפתח במהלך חודש דצמבר.

פרטים מלאים יופיעו באתר בית הספר.