חברה‏ > ‏

הגיל הרך


הגיל הרך
כשאנחנו אומרים ה"גיל הרך" אנחנו מתכוונים לגני הילדים ולמסגרת הצהרון בבית –
הספר.
אנו שואפים ופועלים שגני הילדים בבית הספר יהיו מקום של ביטחון ואהבה לילדים
ולהוריהם, מקום שיאפשר גדילה וצמיחה משמעותיים ברוח החינוך הדמוקרטי.
שמות הגנים בביה"ס מיוחדים במינם וכמו מסמנים את המיוחד בגנים שלנו.
בכל גן שני חונכי הגיל הרך + חונכת משלימה.

גן דמוקרטוש וגן דמורצ'יק  - שני גנים בבית הספר
החונכות
בדמוקרצ'יק (גן טרום חובה) בשנה הקרובה הן: דניאלה חמו, סיוון כהן ויעל כמשלימה.
החונכות
בדמוקרטוש (גן חובה) בשנה הקרובה הן: לילי ורמיוב, מיטל זערור ושוראיה אורגד כמשלימה.
אחראית הצהרון
בשנה הקרובה היא:איריס 

עבודת החונכות בגיל הרך כוללת את: ארגון הסביבה החינוכית, הבניית תוכנית לימודים
ומתן מענה לצרכים השונים.