מדעי הרוח והחברה

תורה ותנ"ך

סיפורי תורה:

אופירה אוריאל

כיתות א-ב.

שני שיעורים, אחד לכיתה א' והשני לכיתה ב'.

סיפורי תורה כפי שהם מופיעים בתורה, במדרש ובאגדה. התייחסות לסיפורים כמשלים ומציאת קשר בינם לבין ארועים מחיי הילדים.

לכיתה א' הלימוד מתחיל מסיפורי גן עדן, ולכיתה ב' מסיפורי יעקב ובניו.

ציוד נדרש: תיקיה לניירות לא מחוררים. קלמר ובו עיפרון, מחק, טושים ו/או צבעי עיפרון ומספריים.

תנ"ך לכיתות ג'-ה'

מורה: אור בראון

במרכז תנ"ך נכיר את חומש בראשית  וחומש שמות עפ"י תפיסתו והבנתו של הילד.
נחשף ללשון המקרא, נכיר ניבים ומטבעות לשון. נתמקד במדרשי חז"ל , פרשנות וביאורי מילים. נזדהה עם הסיפור המקראי ועם גיבוריו.
נפתח את היכולת לפרש את לשון התורה ונחזק את ההתמצאות בתורה.
נתמקד בסיפורי האבות – אברהם , יצחק ויעקב  ובסיפורי יוסף המרתקים במצרים.
נלמד על דמותו של משה כמנהיג, עבודת הפרך, יציאת מצרים, קבלת התורה,המשכן ובנייתו.

הלמידה תתבצע בצורה חווייתית, בשילוב מוסיקה, אמנות והמחזה.


תנ"ך ו-ט

מורה: הרב מוטי פישפדר

קבוצות גיל: ו-ט

במרכז זה מתחברים אנו אל מורשתו העתיקה של העם היהודי, אל התנ"ך.

בלימוד התורה עוברים אנו דרך חמשת החומשים- הפסוקים והפרקים וסיפורו של עם ישראל מיום היותו לעם, ובנביא- הקורות את עם ישראל בהיכנסם לארץ ונביאי ישראל הראשונים המלווים ומדריכים אותם באשר הם.

הלימוד יתקיים ב"חברותא" סביב ספרים פתוחים, כשכולם לוקחים בו חלק ומביעים את דעתם. שואלים את השאלות המתבקשות ומנסים להתקדם בהבנת התוכן, כל פסוק בפני עצמו ובהקשר אל המכלול כולו.

השנה נעזר יותר במחברת ובדפי עבודה להעמקה ולשינון.

תנ"ך לבגרות - 2 יחידות לימוד - יפעת אלפר

בשיעורי תנ"ך נתעמק בקריאה מיוחדת ומגוונת של טקסטים מהתנ"ך. נלמד קריאה ביקורתית, מסורתית, נשלב ארכיאולוגיה, אמנות, שירה ועוד. הלימודים נפרסים על פני שלוש שנים וכוללים פרקים כדוגמת, בראשית, חוק, נבואה, ספרות החוכמה ועוד.
הנוכחות במרכז חובה.
בתוכנית החדשה של משרד החינוך נדרש להגיש עבודת חקר יצירתית בכיתה י' ובחינת בגרות בסוף כיתה יב'.

הסטוריה

הסטוריה ו-ט

מורה: איגור וייסרמן

קבוצות גיל: ו-ט


מטרות המרכז:

1.        הבנת תהליכים היסטוריים כדרך של לימוד היסטוריה.

2.        הכרה ולימוד תקופות היסטוריות שונות והבנת הקשר ביניהם.

3.        רכישת מיומנויות למידה בסיסיות ללימוד היסטוריה: הכרת ספר לימוד,  ניתוח קטעי מקור, ניתוח מפות היסטוריות  והבנת ציר הזמן.

4.        יצירת אמפתיה עם דמויות המופיעות על במת ההיסטוריה.

5.        הקניית יכולת ניתוח והצגת שאלות חקר בנושאים היסטוריים.

דרישות המרכז:

1.        נוכחות חובה בשיעורים.

2.        עמידה במטלות של המרכז.

3.        השתתפות פעילה .

עשיית עבודה אישית – עבודת חקר לפי נושא בחירה. 

 היסטוריה י'

מורה: מיקי הוניג

קבוצת גיל: שכבת י'

במהלך השנה נעסוק בלימוד היחידה הראשונה לבגרות במסגרת התכנית להערכה פנים בית ספרית בהיסטוריה, תחת הנושא "הלאומיות בעמים ובישראל- ראשית הדרך". 

במסגרת לימודי התכנית נבקש לעסוק בשאלת סוד עצמתה של האידאולוגיה הלאומית, על גווניה השונים. ננסה לברר כיצד אפשר להסביר את עלייתה של הלאומיות על רקע התקופה שבה התפתחה, וכיצד ניתן להסביר את עמידותה של אידאולוגיה זו, גם לאחר שרוב האידאולוגיות הגדולות קרסו.

כל סוגיה שנבחרה ללימוד השנה תבחן הן מנקודת מבט כללית/ אירופית, והן מנקודת מבט יהודית/ ציונית. לסיום היחידה, תלמד מלחמת העולם הראשונה כמקרה מבחן הן לאידאולוגיה הלאומית, והן לתפיסת מושג הקדמה על ידי בני התקופה. גם בנושא זה יואר ההיבט היהודי- ציוני של המלחמה. 

לאורך השנה יידרשו התלמידים להגיש מטלות, שישמשו חלק מההערכה המסכמת שלהם. בסוף השנה תערך בחינת בגרות פנימית בחומר פתוח על תכני הלימוד בהם נעסוק במהלך השנה.

היסטוריה י"א

מיקי הוניג

קבוצות גיל: י"א

שנת הלימודים הקרובה תתחלק לשני חלקים שונים באופיים הן מבחינת חומר הלימוד, והן מבחינת דרכי העבודה.   במהלך הסמסטר הראשון, וחלק קטן מהסמסטר השני, נעסוק בלימוד נושא "טוטליטריות, מלחמת העולם השנייה והשואה". במסגרת זו ילמד הנושא לפי תכנית פנימית שנבנתה בבית הספר, שכותרתה "אנשים רגילים בעידן הקיצוניות- חיי יומיום תחת משטרים טוטליטריים". במהלך הלמידה נעבוד על מטלות שותפות, ובסוף לימוד היחידה יגשו התלמידים לבחינת בגרות פנימית בחומר פתוח. את חלקה השני של השנה נקדיש לתחילת עבודה על יחידת החקר בנושא "בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון". נקדיש את הזמן ללימוד עיוני של הרקע לתקופה, לחשיפה לנושאים בהם ניתן יהיה לעסוק במסגרת מטלת החקר, ולתחילת רכישת מיומנויות של כתיבת עבודת חקר בהיסטוריה. עד סוף השנה כל תלמיד אמור לנסח לעצמו נושא, שאלת חקר ורשימה ביבליוגרפית ראשונית שתשמש אותו בתחילת עבודתו. את העבודות עצמן יגישו התלמידים כאשר ילמדו בכיתה י"ב.


היסטוריה י"ב

מיקי הוניג

קבוצת גיל: י"ב

שנת הלימודים הקרובה תתחלק לשני חלקים שונים באופיים הן מבחינת חומר הלימוד, והן מבחינת שיטת הלמידה וההערכה.   במהלך הסמסטר הראשון נמשיך לעסוק בלימוד הנושא "טוטליטריות ושואה" במסגרת התכנית להערכה פנים בית ספרית (יחידה ב' חלק ראשון) תחת הכותרת "אנשים רגילים בעידן הקיצוניות- חיי יומיום תחת משטרים טוטליטריים". לקראת סוף דצמבר תערך בחינת בגרות פנימית בחומר פתוח על יחידה זו. במהלך הסמסטר השני  נעסוק בלימוד הנושא "בונים מדינה במזרח התיכון" לקראת בחינת הבגרות החיצונית שתערך בקיץ.היסטוריה – הרחבה

מורה: יעל יוסטוס-סגל

שעתים שבועיות

מיועד לתלמידי י-י"ב המעוניינים ללמוד יותר היסטוריה ויותר לעומק. מתאים לתלמידים שרוצים לגשת לבחינת בגרות מורחבת, לתלמידים שרוצים לכתוב עבודת-גמר בהיסטוריה וגם לתלמידים שאוהבים היסטוריה ועוד לא יודעים מה הם יעשו עם זה.

השנה נלמד על ההיסטוריה של סין המודרנית: ממלחמות האופיום והתפוררות הקיסרות, דרך עליית השלטון הקומוניסטי הייחודי בסין ועד לצמיחתה הכלכלית ברבע האחרון של המאה ה- 20. מעבר ללימוד ה"מה קרה איפה ומתי", יושם דגש על חידוד החשיבה היסטורית, התמודדות עם מקורות מגוונים, קריאה וניתוח מאמרים וכתיבה עיונית.

 

 


אזרחות

אזרחות י"א – מטלת ביצוע

מורה: מתי רוסי

קבוצת גיל: י"א

תיאור: במרכז אנחנו מתחילים במסע לקראת הבגרות באזרחות. הבגרות מורכבת ממטלת ביצוע וממבחן עיוני. בי"א אנחנו לומדים את הנושאים הרלוונטים למטלת הביצוע ועובדים במהלך השנה על ביצוע וכתיבה של המטלה. העבודה היא קבוצתית ואישית במקביל ועוסקת בחיפוש פתרון מעשי לבעייה אזרחית שמעסיקה את הקבוצה.

 

 

אזרחות י"ב – מבחן עיוני

מורה: מתי רוסי

קבוצת גיל: י"ב

תיאור: במרכז אנו לומדים לקראת הבגרות העיונית באזרחות שמשקלה שמונים אחוזים מהציון בבגרות. הלימוד במרכז יהיה מחובר כל הזמן למתרחש במדינה על מנת לחבר את חומר הלימוד למציאות הישראלית. המרכז שם דגש על חשיבה ביקורתית ועל פיתוח אזרחות מעורבת ופעילה. תרבות ישראל

נוסעים בזמן - דפנה כהן

קבוצות גיל: ג-ד / ה-ו (שעה שבועית לכל קבוצה)

מרכז נוסעים בזמן עוסק בתרבות ישראל. "נבקר" בתקופות שונות החל מבריאת העולם ועד לימנו אנו. "נפגוש" אירועים, אנשים, מדרשים ואגדות, שירים וסיפורים שמהווים חלק מהתרבות היהודית ומשמשים יסודות ערכיים לחיינו.


ספרות ז',  ספרות ח', ספרות ט׳: נעם ברטוב

לומדים ספרות, קוראים ספרות, מדברים על ספרות, וכותבים על ספרות. מיועד למי שקורא, למי שמתעניין, ולמי שרוצה לקרוא יותר. נלמד שירים, סיפורים קצרים, רומן אחד, ומחזה אחד. הדגש מבחינתי הוא על למידה מתוך התנסות ומתוך חוויה, עם הרבה מקום לטעם ולבחירות של הקבוצה. בכל מרכז שני שיעורים בשבוע, שיעור אחד יתקיים בכיתה, עם מחברת ולוח, והשיעור השני במעגל שיח פתוח. דגש נוסף יינתן השנה גם על התנסות בכתיבה יצירתית של סיפורים ושירים.

צריך להיות מוכנים ל:

כתיבה במהלך השיעורים, וכתיבת עבודות.

קריאה של כל היצירות, חלק במהלך השיעור וחלק בבית.

לאחר תקופת התנסות: הגעה רציפה, השתתפות פעילה, עמידה במטלות הכתיבה – כל אלה חובה.

לשכבת הגיל ז-ט מוצעים שלושה מרכזים:

1.        מרכז ספרות ז – מיועד למי שצועד את צעדיו הראשונים אל תוך לימודי הספרות, קצת יותר בזהירות.

2.        מרכז ספרות ח – מרכז דומה לספרות ז', מיועד לשכבה ח'.

3.        מרכז חקר בספרות – מיועד לשכבה ט' ולמי שרוצה להרחיב ולהעמיק. בסמסטר הראשון נעשה חקירה קבוצתית מונחית – ננסח שאלות, נחפש תשובות, ונכתוב אותן. בסמסטר השני תהיה חקירה אישית יותר של כל אחד. התוצר הסופי הוא עבודה אישית. הכל, כמובן, תוך כדי קריאה קרובה בספרות ושירה. 

ספרות לבגרות : נועם ברטוב

בגרות ברמת שתי יחידות

הבגרות בספרות ברמת שתי יחידות לימוד היא חובה לתעודת בגרות מלאה. תכנית הלימודים משתנה מעת לעת בהתאם לדרישות משרד החינוך, והתוכנית הבית ספרית מאושרת בכל שנה על ידי רכזת הספרות האזורית. הבגרות מורכבת מחלק בחינה שמשקלו 70% ומחלק של עבודה שמשקלה 30%. תוכנית הלימודים לקראת הבחינה מורכבת מיצירות בתחומים הבאים:

שירה עברית, שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, סיפור עברי קצר, סיפור של עגנון, סיפור קצר מתורגם, רומן עברי ורומן מתורגם, ומחזות. רשימת היצירות תחולק בתחילת השנה.

בשיעורים נתקדם לאט, נתמקד במיומנויות קריאה כתיבה, ניתוח ופרשנות, בהתאם לדרישות מבחן הבגרות. נשים דגש מיוחד על שיפור מיומנויות כתיבה בכלל, וכתיבה ביקורתית בפרט. תוכנית הלימודים היא של שנתיים. בשנה האחרונה החליטו הקבוצות להאריך את התקופה לשנתיים וחצי, על מנת לגשת לבגרות חורף, להאריך קצת את זמן הלמידה ולהקל על עומס הבגרויות. השנה יוצעו המרכזים הבאים:

 

שנה ראשונה: לתלמידי כיתה י' - שעתים שבועיות של למידה מתוך תוכנית הלימודים לבגרות ופיתוח מיומנות של כתיבה. במהלך השנה יתקיימו מבחנים עם ציון, יחד עם מטלות הגשה שונות. פירוט מלא בתחילת הבשנה.

שנה שניה: לתלמידי כיתה י״א – המשך למידה מתוך תוכנית הלימודים, כתיבת עבודת חקר בהיקף של 30% מציון הבגרות עליה יינתן ציון פנימי.

שנה שלישית: לתלמידי כיתה י״ב – לומדים בסמסטר הראשון וניגשים למועד חורף.

 

קצת כללים:

התארגנות – קלסר עם חוצצים על פי פרקי הבחינה יחולק בתחילת השנה.

למידה בבית – שיעורי בית, קריאה משיעור לשיעור, עבודה להגשה ע״פ מועדים קבועים.

למידה בכיתה – להגיע תמיד, להיות ערניים לשתף ולהקשיב, לכתוב.

והכי חשוב: להיות פתוחים, שקופים, לשתף בקשיים, לדבר, להיות נוכחים. למרכז הזה מוזמנים גם תלמידים שספרות אינה הנושא המרכזי בחייהם וזה בסדר. כשהכל על השולחן אפשר למצוא דרך מתאימה עבור כל אחד.

 

למידה עצמית

מי שלא מוצא את עצמו בשיעור ורוצה בכל זאת לגשת לבחינת הבגרות, מוזמן ליצור אתי קשר בתחילת השנה, עד סוף חודש אוקטובר לכל המאוחר, ולבנות יחד תוכנית אישית, בליווי שלי.


מדעי החברה - ענבל, מתי, אורלי 

 במגמת מדעי החברה עוסקים בחקר הנפש, וההתנהגות של האדם בינו לבין עצמו, ושל האדם בחברה. ארגונים רבים בעולם העסקי ובעולם הציבורי נעזרים במדעי החברה כדי ללמוד על עובדיהם, דרך עבודתם, היחסים ביניהם, הקשר בין הארגון לחברה ועוד.  במסגרת המגמה נלמדים שני מקצועות מרתקים ונחשקים : פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

בפסיכולוגיה נלמד על:

·  אישיות האדם: האם אנחנו כל כך שונים אחד מהשני? במה אנחנו דומים? מה משפיע יותר על האישיות שלנו : תורשה או סביבה?

·  למידה: כיצד אנחנו לומדים? האם הענישה יעילה ללמידה? האם חיקוי הוא צורת למידה?

·  לחץ: מדוע אנחנו נלחצים? מה מלחיץ אותנו? ו....כמובן- איך מתמודדים עם לחץ?

·  פסיכולוגיה התפתחותית: נלמד על שינויי האדם לאורך החיים בתחום הרגשי, החברתי והשכלי. מהו גיל ההתבגרות? האם כל בני הנוער חווים את אותן תחושות? מה גורם לנו להתפתח ולהפוך להיות מי שאנחנו? במה ילדים שונים מהמבוגרים? נפנדבר על פרויד ועוד תאוריות מרתקות על התפתחות האדם.

 ·  עמדות ודעות קדומות:  מדוע אנחנו מפתחים דעות קדומות?  כיצד אנחנו מגבשים עמדות? האם ניתן לשנות דעות קדומות ועמדות ?

·  פסיכולוגיה חברתית:  הקשר שבין האדם לחברה. מהו לחץ חברתי? האם החברה יכולה להשפיע לנו על המחשבות והרגשות? כיצד אדם מפרש סיטואציות חברתיות? מתי אני יכול/רוצה להיות כמו כולם ומתי זה לא בשליטתי?

ו....נדבר הרבה על משיכה ואהבה.

בסוציולוגיה נלמד על:

תרבות: נלמד מהי תרבות ומהם מאפייני התרבות, האם יש "אדם לא תרבותי?", מה מבדיל בין תרבויות: על טקסים שונים בתרבויות שונות, על סמלים, שפת גוף ומשמעותה בתרבויות שונות, למה קיימים סטריאוטיפים ודעות קדומות?

קבוצה: מדוע אנשים מתקבצים לקבוצות? מדוע בכל קבוצה יש מנהיג? מהם תכונותיו של מנהיג? מהם תנאי הקבלה לקבוצות שונות? מדוע יש תחרות בין קבוצות?

משפחה: מדוע  שיעור הגירושים עולה בשנים האחרונות? כיצד השינויים בחברה משפיעים על היווצרותם של סוגים שונים של משפחות? האם השוויון בין המינים באמת קיים במשפחה המודרנית?

חיברות: חיברות זהו תהליך של השפעה חברתית שבאמצעותו רוכש האדם את תרבותו, מפתח זהות ועצמאות. תהליך זה נמשך לאורך כל החיים והוא מעצב את האישיות של האדם. במסגרת פרק זה נלמד כיצד בני הנוער משפיעים על חבריהם בני אותו הגיל, כיצד המשפחה מעבירה לנו את התרבות שלנו? האם לבית הספר יש תפקיד חשוב בעיצוב הזהות שלנו? מה לכל זה ולתקשורת?

הנושאים כולם, נלמדים בצורה חווייתית ומלווים במצגות, סרטים, תרגילי משחק ומחקרים חדשים ומעניינים   ואף הרצאות מבחוץ וסיורים.