למידה‏ > ‏

למידה מרחוק - למידה בשעת חירום

מדריך כניסה לאתרים באמצעות סיסמה - הזדהות משרד החינוך
כתות א-ב 
 כתות ג-ד
 כתות ה-ו
 כתות ז-ט


כתות י-יב
 משימות לתרגיל חירום
 א-ב משימה באופק
קוד מנקי - משחק ללימוד תכנות
לתרגיל חירום ג'-ד'- משימות באופק לתרגיל חירום ה-ו - פיצה מיצה 

 משימה לכתות ה-ו
 לתרגיל חירום
משימה לכיתת כרמל
משימה לכתות ז-ח-ט
 מטלה לתרגיל חירום

מרחק עצירה של מכונית

 בחירה בחירה בחירה בחירה בחירה
 דתיה בן דור מטלה נוספת לבחירתכם לתרגיל

מטלה במתמטיקה - גלים
 מטלה נוספת לבחירתכם לתרגיל  משימה נוספת לבחירתכם לתרגיל  בחירה- מטלה נוספת לתרגיל חירום 
 שאלון גלישה בטוחה שאלון גלישה בטוחה  ילקוט דיגיטלי - אופק יסודי בחירה - משימות אורייניות מתוקשבותבחירה -מטלה נוספת לתרגיל
  ג'ינג'ים   גן-בספר האגדה לילדים
 קישור לסביבת השידורים החיים
פעילויות שונות בגליםאאוריקה - אנציקלופדיה של הסקרנות בחירה- מרוץ בקניון
בחירה-לימודי ערבית יא סאלאם
 בחירה-יוצאים לטייל בשביל ישראל ערוץ ההכנה לבגרות

 הסוד של מאיה גן-ב
מחסן השטוזים של דתיה בן דור 
 מרוץ בקניון
חידון ויקי - גלים
   פיזיקה
 לומדים מהבית בטלוויזיה החינוכית    מאגר הרצאות הקיימות ברשת
לססמאות כניסה יש לפנות לחונכים או לרכזת תקשוב
Comments