תמיכה ועזרה

מטרת השביל הזה היא לסייע לכל אחד מהפוסעים בו להשיג את המטרות שהוא הציב לעצמו ולהגשים את עצמו דרך הלמידה.

מעבר לסיוע הקיים בכל גילאי בית הספר כמו חונכות אישית, ובית מכיל בלמידה בחטיבה העליונה מוצע  ללומדים גם:

1. מפגשי קבוצה (נקראים גם מפגשי מסע)  - 
לליווי ותמיכה בכל אחד מחברי הקבוצה בדרך להשגת המטרות שהוא הציב לעצמו כמו גם מחשבה והגשמה של פרויקטים קבוצתיים.

2. מרכזי תמיכה בלמידה - 
מרכזים הבאים לתמוך במיומנויות למידה חלשות. 
למשל: מרחב מיומנויות למידה ושעות תגבור של מקצועות שונים. 

Comments