רכז למידה בחטיבה העליונה

מטרת תפקיד רכז הלמידה בחטיבה העליונה בהתאם לתוכנית הבית ספרית היא לרכז ולטייב את מגוון אפשרויות הלמידה בחטיבה העליונה בבית הספר כהמשך טבעי לרוח ביה"ס הדמוקרטי, במקביל להתחייבות לעמידה בדרישות מבחני הבגרות.

כרכז למידה אני עובד בשיתוף פעולה עם רכזת הלמידה של ביה"ס ומהווה כתובת לתלמידים, הורים ומורים המלמדים בחטיבה העליונה במסלולי הלמידה השונים.

בתוכנית העבודה שלי השנה מתוכננים: 
(א) המשך התמקצעות במסלול הלימודים לבגרות. לווי בכל הנושאים הארגוניים הכרוכים בהכנה ובביצוע מבחני הבגרות. במיוחד במגמות חדשות, קשר עם מגמות חוץ ולוח אירועים שנתי שלא יפגע בלמידה.

(ב) טיפול באישור וביצוע התאמות לליקוי למידה ברמות השונות. 

(ג) הגברת האחריות לבחירות השונות בתהליך הלימודי.

במקביל, אני מתכוון ליזום פעולות שיאפשרו לכל תלמיד לממש את זכותו לבחור מה ללמוד ואיך ללמוד. לשקף ולפשט את תהליך הבחירה במסלולי הלימוד ובמרכזים השונים ולסייע בתהליכי ההתמקצעות והלמידה של כל השותפים.

כתמיד אתם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה או בעיה. 
עוזי שטיין, רכז הלמידה בחטיבה העליונה.
uzi.shtain@democrati.co.il


Comments