מרכזי הלמידה בחטיבה העליונה בשנה"ל התשע"ד

הרשימה להלן היא רשימה של הלמידה הפורמלית במרכזים. לצידה קיימת כמובן גם למידה לא פורמלית: למידה בחונכות, במפגשי הקבוצה, בבית י- י"ב, בוועדות, במחויבות האישית, במסע לפולין, ועוד ועוד: 


1. מרכזי מסע - מרכזים לא לבגרות - 
שחור לבן - מרכז על גזענות 
קולנוע
ספרדית
חינוך תעבורתי
חינוך גופני
אירובי
ג'ודו
ליווי פרויקטים

2. מרכזים לבגרות - 
מקצועות החובה:
תנ"ך
ספרות
היסטוריה
אזרחות
עברית (לשון)
מתמטיקה 
אנגלית

מגמות:
תאטרון - שפת התאטרון, הפקה, תאטרון ישראלי, מקהלה.  
אומנות - תולדות האומנות, סדנה/ בעקבות אומנים. 
פיזיקה - דרך התיכון הווירטואלי.
מדעי החברה - פסיכולוגיה, עבודת חקר בפסיכולוגיה, סוציולוגיה.
מוזיקה - תיאוריה, תולדות המוזיקה, מקהלה, הרכבים, ג'אז. 
ערבית
היסטוריה הרחבה


3. מרכזי תמיכה - 
מרחבי תמיכה - לשון, אנגלית, מתמטיקה, אומנות, משאלות. 
מרכז מיומנויות למידה.

Comments