תלמידים לקויי למידה

בית הספר הדמוקרטי ע"ש נדב מבקש לתת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים בכל התחומים, כך שכל תלמיד יוכל להביא לידי ביטוי את שלל יכולותיו, בין השאר גם בתחום הלימודי.
עבור תלמידים בעלי לקויות למידה אנחנו מבקשים , במסגרת הכלים הקיימים בבית הספר ובמערכת החינוך הממלכתית, לאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם בתחום הלימודי. 
מטבע הדברים הדבר מצריך תהליך שהוא לעתים, רב שנים מורכב וממושך והערכות מיוחדת של כל הגורמים הנוגעים בדבר - הורים, צוות בית הספר, החונך האישי וכמובן התלמיד עצמו. 
התהליך כולל מספר שלבים:

1. איתור -
התלמיד, ההורים, החונך, המורים חווים פער בין יכולות התלמיד להישגיו הלימודיים. הדבר יכול להתרחש בכל שלב בלמידה לפני שכבת י'. חשוב לציין את הדבר לפני החונך של הילד על מנת שזה יפעל לנסות לעזור לתלמיד.

2. אבחון - 
עריכת אבחון פסיכולוגי, דידקטי או משולב (פסיכודידקטי). על ידי איש מקצוע מוסמך באחריות ההורים! 
חשוב לדעת: 
(א) כדי שהאבחון יהיה תקף למתן התאמות לבחינות הבגרות הוא צריך להיעשות אחרי כיתה ו'.
(ב) אבחון פסיכודידקטי הוא יקר יותר, אבל הוא הכרחי כדי לקבל התאמות בדרכי הבחנות ברמה 3 (ראה להלן). 
(ג) מדי שנה בית הספר מממן שני אבחונים מכלל התלמידים שלו - לרוב אילו אבחונים לתלמידים בגילאי בית ספר יסודי.

3. התערבות חינוכית וטיפולית - 
כל הגורמים הנוגעים בדבר מיודעים בממצאי האבחון ופועלים על פיהם בכדי לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את יכולותיו. 
למשל: למידה בכיתות קטנות במידת האפשר (בית ספר), ישיבה בשורה הראשונה (בית ספר), חלוקת החומר לחלקים ברורים וממוסגרים (מורה), טיפול אחרי הצהריים (הורים), בדיקת ראיה (הורים), ועוד ועוד. 
חלק מההתערבות החינוכית הן התאמות בדרכי הבחנות הבאות לאפשר לתלמיד "לעקוף" את הלקות שלו.

4. התאמות בדרכי הבחנות - 
תלמידים בעלי לקות למידה זכאים להתאמות בבחינות הבגרות על מנת להוציא לפועל את היכולות שלהם - כדי "לתפור" לכל תלמיד את ההתאמות בדרכי ההבחנות המתאימות לו יש צורך במאמץ מיוחד ובתהליך אינטנסיבי לעתים של כל הגורמים:

(א) אבחון - כדי לא לפספס את התהליך, תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בלמידה ובדרכי הבחנות (ושאין ברשותם אבחון תקף שנעשה אחרי כיתה ו') צריכים לערוך אבחון עד סוף חופשת הקיץ של כיתה ט'. קיום אבחון הוא הכרחי לקבלת התאמות. 
באבחון מצוין (בין שאר ההמלצות ללמידה) גם המלצות לדרכי הבחנות - אילו המלצות בלבד ואין ודאות כלל שהתלמיד יקבל את ההתאמות המצוינות באבחון במלואן.
ההתאמות המומלצות באבחון מחולקות לארבע תחומים: (א) עברית (ב) אנגלית (ג) מתמטיקה (ד) מקצועות רבי מלל. המלצה בתחום מסוים לא חלה על תחום אחר.

(ב) קבלת חוות דעת של המורים הרלוונטיים. - 
המורים במקצועות השונים בוחנים את היעילות של ההמלצות בדרכי ההבחנות - כל מורה בתחומו. 
חשוב לציין: בגלל חשיבות חוות דעת המורה - תלמיד הלומד למידה עצמאית לא יכול לקבל התאמות בדרכי הבחנות. תלמיד המעוניין בלמידה עצמאית יעשה זאת לאחר קבלת ההתאמות. 

(ג) פגישה של ועדה פדגוגית בית ספרית - בפגישה מחליטים איזה התאמות מתוך האבחון התלמיד יקבל. ההחלטה מתקבלת על סמך המלצות האבחון, חוות דעת המורים, ורצון התלמיד.
יחד עם זאת - הועדה מוסמכת להחליט בהתאמות בדרכי הבחנות ברמות נמוכות (1 ו-2 ) בלבד - התאמות שאינן משנות את אופי המבחן, למשל: תוספת זמן, הקראה. 

(ד) במקרים של התאמות בדרכי הבחנות ברמה גבוהה - התאמות המשנות את אופי המבחן (מבחן בעל פה, מבחן מותאם, הקראה והכתבה בעברית, החלפה של הבחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר) אין בסמכות הועדה הבית ספרית לאשר את ההתאמות. במידה והוועדה הבית ספרית מחליטה שיש הכרח בהתאמה ברמה 3 היא שולחת את ההמלצה שלה, בצרוף מסמכים רלוונטיים לוועדה מחוזית של משרד החינוך המתכנסת פעמיים בשנה. ועדה זו מוסמכת לאשר התאמות ברמה 3. 
חשוב לדעת: החומר לוועדה המחוזית של משרד החינוך חייב להיות מוגש בתאריך נקוב. איחור בתאריך זה משמעו איבוד הזכות להתאמות בשנה הנוכחית - לכן, במידת הצורך - יש חשיבות בהכנת המסמכים בזמן ומראש.

(ה) לאחר קבלת ההתאמות התלמיד והמורים בוחנים האם ההתאמות עוזרות ומשפרות את הישגי התלמיד. - אין חובה להשתמש בהתאמות אם הן לא עוזרות.
חשוב לציין: חלק זה מהווה רק חלק מהתהליך אבל זוכה למרב תשומת הלב, הלחץ והאנרגיה. במידה והוא מגיע בסופו של התהליך וכחלק אורגני בו אז הוא מקבל את הפרופורציות המתאימות אליו. 

תלמידים בעלי לקויות למידה משמעותיות, ו/ או נכות נדירה:
תלמידים אלה זכאים לבניית תכנית למידה אישית, ותגבור שעות למידה פרטניות כמו גם התאמות בדרכי הבחנות. 
יש חשיבות באיתור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים עוד לפני החטיבה העליונה (אם על ידי אבחון ו/או טיפול קודם במרכזי התמיכה של בית הספר) ושילובם בבית הספר כמו גם קבלת עזרה מתאימה דרך ועדות שילוב והשמה.


בכל התחומים הנ"ל אשמח להבהיר כל שאלה או תהיה.
עוזי שטיין - רכז למידה בחטיבה העליונה
 uzi.shtain@democrati.co.il

Comments