תעודת הבגרות

תעודת הבגרות של מדינת ישראל מתחלקת לשני חלקים - צד ימין וצד שמאל. לקבלת זכאות לתעודה יש צורך בציונים מספיקים ובמספר יחידות לימוד של שני הצדדים כפי שמצוין להלן. 

1. צד ימין - מקצועות הנקבעים על ידי משרד החינוך -  
לקבלת זכאות לתעודה יש צורך ב:
(א) ציון עובר בכל אחד ממקצועות החובה (למעט אחד במקרים מיוחדים) ובמקצוע מוגבר אחד (מגמה) 
(ב) מינימום של 21 יחידות בסך הכל של מקצועות צד ימין (כולל מגמה). 

מקצועות החובה הנלמדים בבית הספר:
תנ"ך – 2 יח"ל 
לשון – 2 יח"ל 
ספרות – 2 יח"ל 
היסטוריה – 2 יח"ל
אזרחות – 2 יח"ל
מתמטיקה - 3-5 יח"ל 
אנגלית – 3-5 יח"ל - (מאחר שהדרישה לקבלה לאוניברסיטאות בארץ היא מינימום 4 יח"ל באנגלית אז ההמלצה בלמידה לבגרות בבית הספר היא לנסות ללמוד 4 יח"ל במקצוע זה לפחות). 


מקצועות מורחבים (מגמות) הנלמדים בבית הספר. כל המקצועות המורחבים נלמדים ברמה של 5 יח"ל:
מדעי החברה (פסיכולוגיה וסוציולוגיה)
תאטרון
אומנות
ערבית
פיזיקה וירטואלית (דרך תיכון וירטואלי של משרד החינוך)
עבודת גמר

ניתן להגביר אחד או יותר ממקצועות החובה (ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות)הנלמדים בביה"ס, לרמת 5 יח"ל, בד"כ במסלול עצמאי בלווי מורה מנחה.

בנוסף - במידה וקיימת מגמה נוספת באחד מהתיכונים בעיר מודיעין שאינה קיימת בבית הספר שלנו התלמיד יכול ללמוד שם מתוך ידיעה על פגיעה כלשהי במערכת הלמידה הרגילה. 
חשוב לציין: החיפוש אחר מגמות בתיכונים אחרים כמו גם תהליך ההתקבלות למגמות אלה הן באחריות התלמיד והוריו! 

כדאי לדעת: ממוצע הציונים של צד ימין של התעודה מחושב על ידי הכפלת הציון הסופי בכל מקצוע במספר יחידות הבגרות במקצוע הזה וחלוקה של התוצאה במספר יחידות הבגרות הכללי. ממוצע זה חשוב לצורך קבלה ללימודים באוניברסיטאות ובמכללות. 

2. צד שמאל - מקצועות בית ספריים - 
לצד המקצועות של משרד החינוך יש צורך גם בציון עובר במקצועות הבית ספריים. 
לקבלת זכאות לתעודת בגרות יש צורך ב:
(א) ציון עובר בחנ"ג בכל מקרה.
(ב) מינימום של 27 יח"ל בשני הצדדים של התעודה. 

המקצועות הבית ספריים הנלמדים בבית הספר:
חנ"ג – 2 יח"ל (כאמור - המקצוע היחידי שמהווה חובה לקבלת תעודת בגרות)
חינוך תעבורתי - 2 יח"ל
מחויבות אישית - 2 יח"ל
מרכזים שאינם לבגרות / מרכזי מסע - 1 יח"ל על כל שנה בכל מרכז. 

כדאי לדעת: ממוצע הציונים בצד שמאל של התעודה אינו קריטי ללמידה במוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת הצד הזה משקף במשהו את הלמידה האחרת הנלמדת בבית הספר. 

Comments