למידה לבגרות

 א.  לימוד קבוצתי במרכז: המשתתפים מתחייבים לתרום כל אחד את חלקו לתהליך הכנה
מוצלח למבחן במקצוע שבו מתמחה המרכז. *המורה* מתחייב מקצועית לתת לתלמידים את
הכלים להצליח במבחן. * התלמידים* מתחייבים לעמוד בדרישות המרכז. לדוגמא:
נוכחות, הכנת עבודות, עמידה בזמנים, הגשת עבודות ומבחנים וכדומה.

 ב.        לימוד עצמאי: תלמיד הבוחר בכך, ילמד לבחינה באופן עצמאי בתנאיי חוזה
אישי שיבנה יחד עם המורה המלווה והחונך.
Comments