חונכות בגיל הרך


רכזת הגיל הרך וא'-ב' – ענבל אנג'לקוביץ'
תפקיד זה בא להבטיח שהגנים וכתות א'-ב'בביה"ס יהיו מקום של בטחון ואהבה לילדים ולהוריהם, שיאפשרו גדילה וצמיחה משמעותיים ברוח החינוך הדמוקרטי.
התפקיד בא לתת מענה לאנשי הצוות של הגיל הרך , לילדים ולהוריהם בגיל הרך (דמוקרטוש , דמוקרצ'יק, בית קשת והצהרון).
רכזת הגיל תלווה ותנחה את צוותי הגנים, צוות בית קשת והצהרון , תיתן מענה בתחום הגיל הרך לצוות מקבלי ההחלטות ותענה לפניות הורים.
פניות הורים ייעשו דרך החונכים בגיל הרך ובבית קשת בשעות קבלה בבוקר או בימי שלישי מהצהריים
או בערב.