בית


 

עדכון קליטה

הרישום לשנה"ל תשע"ט הסתיים. במידה ויוותרו מקומות פנויים, נפתח סבב רישום נוסף אחרי פסח. פרטים מלאים יופיעו באתר.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
יש להחזיר תיקים אישיים מלאים עד לתאריך ה 20/2/18. כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב