בית
 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ נסגר. הרישום  לשנת תשפ"א יפתח במהלך חודש ינואר. פרטים מלאים יופיעו באתר.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

סביבות לימוד מתוקשבות

https://ebag.cet.ac.il/
https://il.brainpop.com/


https://il.brainpop.com/
קוד אישי וססמאות הכניסה נמצאות אצל החונכים
ורכזת 
התקשוב