בית


 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ יתקיים בין התאריכים 7-27/1/19. אנא שימו לב לפרסומים באתר. במקביל יש להגיש בקשת העברה מסודרת במנהל החינוך בעירייה.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב