בית


 

עדכון קליטה

הרישום לשנת הלימודים תשע"ח נסגר.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב