בית


 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ יפתח במהלך חודש ינואר 2019. אנא שימו לב לפרסומים באתר. במקביל יש להגיש בקשת העברה מסודרת במנהל החינוך בעירייה.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב