בית


 

עדכון קליטה

נותרו מקומות בודדים לכיתות א-ב לשנה"ל תשע"ח. ניתן לפנות במייל לועדת קליטה- klita@democrati.co.il
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב