בית
 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ נסגר. נותרו מקומות פנויים לכיתות א, ג בלבד. ניתן לפנות לועדת קליטה במייל klita@democrati.co.il
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

סביבות לימוד מתוקשבות

https://ebag.cet.ac.il/
https://il.brainpop.com/


https://il.brainpop.com/
קוד אישי וססמאות הכניסה נמצאות אצל החונכים
ורכזת 
התקשוב