בית


 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ נפתח ויתקיים בין התאריכים 7-27/1/19. יש להרשם לביקור הכרות דרך הקישור של ועדת קליטת משפחות. במקביל יש להגיש בקשת העברה מסודרת דרך אתר עיריית מודיעין.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב