בית


 

עדכון קליטה

נותרו מקומות בודדים לכיתות א-ב לשנה"ל תשע"ח. ניתן לפנות במייל לועדת קליטה- klita@democrati.co.il
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
הרישום לשנה"ל תשע"ט יחל במהלך חודש ינואר 2018. פרטים מלאים יופיעו סמוך למועד באתר בית הספר.
 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב