בית


 

עדכון קליטה

הרישום לבית הספר לשנת הלימודים תשע"ח נסגר בשלב זה. במידה ויפתח מחזור נוסף של רישום נעדכן באתר במהלך חודש מאי.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב