בית


 

עדכון קליטה

 הרישום לשנה"ל תש"פ נפתח ויתקיים בין התאריכים 7-27/1/19. יש להרשם לביקור הכרות דרך הקישור של ועדת קליטת משפחות. במקביל יש להגיש בקשת העברה מסודרת דרך אתר עיריית מודיעין.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.

סביבות לימוד מתוקשבות

https://ebag.cet.ac.il/
https://il.brainpop.com/


https://il.brainpop.com/
קוד אישי וססמאות הכניסה נמצאות אצל החונכים
ורכזת 
התקשוב