בית


 

עדכון קליטה

הרישום לשנה"ל תשע"ט נפתח, ויתקיים בין התאריכים 10-31/1/2018. על מנת להתחיל בתהליך קליטה יש להרשם לביקור הכרות דרך העמוד של קליטת משפחות באתר.
בית הספר קולט תלמידים תושבי מודיעין מכבים רעות בלבד.
 כניסה לאולימפיאדת מתמטיקהכניסה לאולימפיאדת מתמטיקה
סיסמאות כניסה אצל החונכים האישיים 
ורכזת התקשוב